הלקוחות שלנו

גווני בליאז חום טבעי
בליאז בייבי בלונד
גוונים חומים
בליאז חול ים
בליאז בלונד
בליא'ז
גוונים בלונד
גווני חול ים
גוונים פלטין גוונים בשיער פלטין
בליאז
אומברה בליאז'
גוונים בלונדינים בשיער
גוונים גוונים פלטין גוונים בשיער פלטין
גווני בליאז
גווני בליא'ז
גווני בליאז טבעי
גוונים בלונדינים
אומברה גוונים חומים בליאז חום
בליאז חול ים
גוונים בלונדיניים
בליאז בלונד
בליאז בלונד טבעי
בליאז חול ים
גוונים פלטין גוונים בשיער פלטין
גוונים פלטין גוונים בשיער פלטין
תספורת ויקטוריה בקהאם
גווני שמש חומים גוונים בשיער טבעיים
בליאז לשיער חלק
גוונים בלונדינים בשיער קארה
גוונים פלטין גוונים בשיער פלטין
גווני בליאז חום טבעי
תספורת ויקטוריה בקהאם
גוונים פלטין גוונים בשיער פלטין
בליאז חום טבעי
גוונים פלטין גוונים בשיער פלטין
גווני שמש בליאז
גוונים פלטין גוונים בשיער פלטין
שיער כחול גוונים כחולים בשיער
אומברה בליאז
בליאז חול ים
בליאז בלונד
גוונים פלטין גוונים בשיער פלטין
בליאז בלונד
גווני בליאז חום טבעי
גווני שמש
גוונים בלונדיניים
בליאז בלונד שמש
בליאז בלונד טבעי
בליאז בלונד פלטינה
בליאז בלונד לשיער חלק
גווני שמש
בלונד טבעי
בליאז חול ים
בליאז בלונד טבעי
בליאז חום טבעי
בליאז בלונדיני
בליאז חום טבעי
בליאז בלונד שמש
בליאז חום טבעי
גוונים בלונד אפור
גווני שמש
גוונים פלטינה
בליאז חום טבעי
אומברה פלטין בליאז פלטין
גווני שמש
גווני שמש
גוונים בלונד טבעי
גוונים חומים בשיער
גווני שמש בליאז שמש
בליאז פלטין בליאז בלונד פלטין
בליאז גווני שמש
בליאז גווני שמש
בליאז פלטין
בליאז חול ים גוונים חול ים
גוונים פלטין בשיער
גוונים בשיער
בליאז לשיער שחור
גוונים חומים בשיער
גוונים בשיער
גוונים בשיער
גוונים בשיער
גוונים בשיער
גוונים חומים שמש
גוונים בשיער
גוונים בשיער
בליאז חול ים גוונים חול ים
תספורת קצרה
בליאז בלונד טבעי
בליאז גווני שמש
בליאז בלונד פלטין
גוונים בשיער
גוונים בשיער
גוונים דקים אומברה פלטין
גוונים חול ים
בליאז חול ים
גוונים בלונד בייבי בשיער
בליאז בלונד פלטין
בליאז בלונד פלטין
בליאז חול ים גוונים חול ים
גוונים זהובים
גווני בליאז
בליאז פלטין
גוונים חול ים
בליאז בלונד
בליאז חול ים
גווני בליאז
גוונים חול ים
גוונים חול ים
בליאז חול ים
בליאז לא מהשורש
גוונים חומים לא מהשורש בליאז
בליאז בלונד פלטין
גוונים בשיער
בליאז גווני שמש
בליאז חום
בליאז פלטין
גוונים טבעיים ועדינים
אומברה טבעי
גוונים חול ים
גווני בלונד
בליאז טבעי
גווני בלונד פלטין
גוונים ורודים בשיער
גווני בלונד
תסרוקת אסופה
גווני בלונד
בליאז גווני שמש
גוונים דקים בלונד פלטין
גווני בלונד
בליאז חום
בליאז טבעי
גוונים דקים בלונד אפור
בליאז חום
גוונים חומים לא מהשורש
גווני בליאז בלונד
קארה בוב עם גווני שמש
גווני שמש בשיער
גוונים טבעיים ועדינים
גוונים פלטין
צבע פלטין
גוונים פלטין
גוונים בלונד זוהר חם
גוונים חומים
בליאז חום
בלונד פלטין
בליאז חול ים
בליאז חום בלונד
גוונים ורודים בשיער
אומברה פלטין לבן
גוונים פלטין
בליאז טבעי
בלונד ורוד בייבי
קארה ישר עם גוונים פלטין
גוונים לא מהשורש עדינים
אומברה קארה פלטין
בליאז בלונד
בליאז בלונד פלטין
בליאג' גוונים
בלונד חיטה
גוונים אומברה פלטין
גווני שמש בלונד
גווני שמש עדינים
גוונים בלונד זהב
גוונים בלונדיניים
גוונים בלונד פלטין
גוונים בקצוות בליאז
גוונים חול ים
גוונים חול ים לא מהשורש
תסרוקת לקארה
גוונים עדינים חומים
קארה עם גוונים פלטין
גוונים חומים אגוז
תספורת קארה גוונים פלטין
גוונים עדינים לא מהשורש
אומברה פלטין
אומברה בליאז פלטין
בלונד שטני טבעי
בייביליס ביצ' וייבס
גווני שמש חומים
גוונים לא מהשורש בליאז' חול ים
בליאג' גווני שמש
גוונים בלונד פלטין
בליאז' לקארה
גוונים ורוד בייבי
גוונים דקים פלטין
גוונים בלונד
גוונים חומים טבעיים
גוונים חומים
גוונים עדינים
גוונים לא מהשורש חול ים
גוונים פלטין בליאז
גוונים בלונד חם
גוונים בליאז
בליאז בליאז' חול ים
בליאג' אומברה חול ים
גוונים חומים לא מהשורש
גוונים לא מהשורש בלוד חיטה בליאז
גוונים לא מהשורש חול ים
גוונים לא מהשורש חול ים
גוונים לא מהשורש טבעיים
גוונים לא מהשורש חומים בליאז
קארה ישר עם גוונים לבנים
אומברה לבלונדיניות בליאז
גוונים חומים בשיער בליאז
גוונים בלונדינים
תסרוקת עם צמות
גוונים ורודים רוז גוונים ורוד רוג' אומברה ורוד
גוונים בלונדינים בלונד זוהר
תסרוקת בוהו שיק
גווני בליאג' טבעי בלונד
גוונים חומים גוונים טבעיים בליאז
גוונים אומברה בלונד טבעי
גוונים זהובים שמש טבעיים
תספורות קצרות שיער בלונדיני
תסרוקת בייביליס פתוח וצמות צמודות
תספורת קארה בוב
בייביליס beach waves
גווני שמש אומברה טבעי
גוונים חומים
גווני שמש טבעיים
אומברה בליאז' גוונים
בליאז טבעי
בלונד פלטין גוונים בלונד פלטין
אומברה סגול בליאז סגול
גוונים בליאג טבעי
גווני אומברה פלטין אפור
גוונים עדינים בקצוות בליאז
בליאז שמש
גוונים שמש טבעיים
תסרוקת אסוף מרושל עם צמה
גווני בליאז טבעי
תספורת קצרה קארה מוארך
בליאז' גוונים טבעיים
תסרוקת אסוף מרושל
תסרוקת בייביליס וצמות
אומברה בליאז' בלונדיני
תסרוקת מרושלת צמות
תסרוקת בייביליס פתוח וצמה
אומברה טבעי גווני שמש
תסרוקת לשיער קצר צמה
גוונים בלונד פלטין
תסרוקת בייביליס פתוח וצמות
איפור טבעי ובייביליס
תסרוקת צמה עצם דג
תסרוקת בייביליס צמה עצם דג
גוונים בלונדינים פלטין
תסרוקת מרושלת
אומברה טבעי
תסרוקת בייביליס פתוח וצמה צמודה
גווני בליאז' בלונד
תספורת קארה
אומברה בליאג' בלונד
גווני בליאג' בלונד סילבר
תסרוקת קוקו מרושל עם צמה
גוונים בלונד חיטה
גוונים בלונד לבן
גוונים בלונד שמש
גוונים בליאג' טבעי
גוונים טבעיים בלונד
תסרוקת אסוף מרושל בוהו
תסרוקת אסוף מרושל
תסרוקת בוהו שיק צמות
תסרוקת בוהו שיק צמה
שיער אפור שיער סילבר
קרייזי קולור אומברה
גוונים שמש עדינים
תספורת קארה עם גוונים
צבע סילבר אפור בשיער
תספורת קו ישר
שווני שמש בליאז טבעי
גוונים בלונד
שיער אדום אומברה אדום
גוונים טבעיים
גוונים בשיער חום
תספורת קצרה
גוונים חומים טבעיים בשיער
גוונים לשיער קצר
גוונים בשיער במראה טבעי
גוונים בשיער אומברה
גוונים לא מהשורש
צבע אפור בשיער
גוונים טבעיים לשיער חום
גוונים חומים בשיער
גוונים זהובים לא מהשורש
גוונים בלונדינים אפורים אומברה בלונדיני
גוונים בתל אביב
גוונים בלונדינים טבעיים
גוונים בלונדידים
גווני שמש חיטה
גווני שמש
גוונים בקצוות בשיער
גוונים בלונדינים בשיער
תספורת קארה קלסית
גווני בליאג' שמש
גוונים אפורים בשיער
גווני בליאז בלונד
גווני בליאז חומים
גווני שמש לא מהשורש
בליאז טבעי בשיער
גווני שמש טבעיים בלונדינים
בלונד לשיער
גווני שמש בלונדינים
בליאג' בליאז
בליאז בתל אביב
אומברה טבעי בשיער
אומברה טבעי בשיער בליאז טבעי
בליאז גוונים
בליאז גוונים
בלונד פלטין בשיער
בלונד זהוב
בייביליס נפוח
silver hair
אומברה טבעי
אומברה בלונד אפור
אומברה בתל אביב
תסרוקת עם צמות
אומברה בליאז
אומברה בליאז' גוונים בלונד
אומברה בלוניני בשיער
אומברה בלונד לשיער שטני
אומברה בלונדיני עם גוונים
אומברה בלונד אפור לשיער שטני
תספורת קו ישר

קביעת תורים:

03-5445650/1

שעות פתיחה

ראשון-חמישי: 10:00-20:00

שישי: 09:00-16:00

100MEMET TLV

בן יהודה 162 ת"א

טלפון: 03-5445650/1

meamemet100@gmail.com :email

קביעת תורים:

03-9334033

שעות פתיחה

ראשון-חמישי: 10:00-20:00

שישי: 09:00-16:00

100MEMET רמת גן

ביאליק 60 ר"ג

טלפון: 03-9334033

meamemet100@gmail.com :email

קביעת תורים:

09-7997100

שעות פתיחה

ראשון-חמישי: 10:00-20:00

שישי: 09:00-16:00

100MEMET רעננה

אחוזה 137 רעננה

טלפון: 09-7997100

meamemet100@gmail.com :email

קביעת תורים:

04-9063100

שעות פתיחה

ראשון-חמישי: 10:00-20:00

שישי: 09:00-16:00

100MEMET חיפה

אחי אילת 19 חיפה (קריית חיים)

טלפון: 04-9063100

meamemet100@gmail.com :email

קביעת תורים:

09-7998100

שעות פתיחה

ראשון-חמישי: 10:00-20:00

שישי: 09:00-16:00

100MEMET כפר סבא

ויצמן 33 כפר סבא

טלפון: 09-7998100

meamemet100@gmail.com :email

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • Pinterest

כל הזכויות שמורות ל100MEMET בע"מ